Σάββατο, 19 Φεβρουαρίου 2011

Θέσεις του κ. δημοτικού συμβούλου:

"Οι Υπηρεσίες της Περιφέρειας Κρήτης δεν εφάρμοσαν την κείμενη νομοθεσία στην περίπτωση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του λατομείου και και κάλεσε τον κ. Καρούντζο να ακυρώσει άμεσα την απόφασή του αυτή, όπως έπραξε και στην περίπτωση στο Πέρα Πλατάνι του Δήμου Σούδας με τις αποθήκες καυσίμων". α.Μ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου