Παρασκευή, 4 Φεβρουαρίου 2011

Βάλτερ Ραντερµάχερ
«Δεν υπάρχει πρόβληµα µε τα ελληνικά swaps»
Μιλά στα «ΝΕΑ» ο Νο 1 της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat)

«Κανένα απολύτως πρόβληµα δεν υπάρχει µε τα ελληνικά swaps, η υπόθεση έχει λυθεί», επισηµαίνει στα «ΝΕΑ» ογενικός διευθυντής της Eurostat Βάλτερ Ραντερµάχερ, έπειτα από ελέγχους που διενήργησε η υπηρεσία του στα στοιχεία που παραχωρήθηκαν από τις ελληνικές αρχές κατά τους προηγούµενους µήνες. Πρακτικά αυτόσηµαίνει ότι η µηνυτήρια αναφορά του αυστριακού οικονοµολόγου Φαγιάντ Μουλά Καλί,που επιχείρησε να εµπλέξει τον Κώστα Σηµίτη και στελέχη της τότε κυβέρνησης σε σενάρια δηµιουργικής λογιστικής µε τα swapsτης περιόδου 2000-2001 για την είσοδοτης Ελλάδας στηνευρωζώνη, είναι εντελώς στον αέρα. Στις αρχές Σεπτεµβρίου του 2010 ο Βάλτερ Ραντερµάχερ εµφανίστηκε σε ρεπορτάζ του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Μπλούµπεργκ αναφέροντας πως κανείς στη Eurostatδεν έχει δει ακόµα τα επίσηµα στοιχεία για ταελληνικά swaps, ενώ αυτά έχουν ζητηθεί από τον Φεβρουάριο. Και αυτή η κατάσταση, τόνιζε το Μπλούµπεργκ, συνεχιζόταν τέσσερις µήνες µετά την απόφαση για την παροχή δανείου 110 δισεκατοµµυρίων ευρώ από την Ε.Ε. και το ∆ΝΤ. Στο ίδιο ρεπορτάζ γινόταν σαφές πως οι ελεγκτές τηςEurostat θα ήτανιδιαίτερα «σκληροί» κατά τουςελέγχους για το χρέος που έκρυβαν τα «αδιαφανή συµβόλαια», όπως χαρακτηρίζονταν τα swaps. Τρεις µήνες µετά, το ειδησεογραφικό πρακτορείο στράφηκε κατά της Ευρωπαϊκής ΚεντρικήςΤράπεζας µε αγωγή, ζητώντας τη δηµοσιοποίηση των εσωτερικών εγγράφων και των συµπερασµάτων της Eurostat για τα swaps της Ελλάδας µε την Goldman Sachs το 2000 και το 2001. «Ηταν µια συνέντευξη που παραχώρησα στο Μπλούµπεργκ τον Αύγουστο και δηµοσιεύθηκε τον Σεπτέµβριο. Η διαφορά πλέον είναι ότι µε µια νέα τροπολογία η Eurostat µπορεί να πραγµατοποιεί διεξοδικούς ελέγχους στα δεδοµένα προέλευσης των στατιστικών στοιχείων όλων των κρατών-µελών. Με αυτές τις “νέες δυνάµεις” και µε την καλή συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και των αρµόδιων υπουργείων καταφέραµε να καλύψουµε τα όποια ανοικτά θέµατα (σ.σ.: σχετικά µε τα swaps). Ετσι αυτά που είπα τονΑύγουστο και δηµοσιεύθηκαν τον Σεπτέµβριο από το Μπλούµπεργκ επιλύθηκαν µε τα στοιχεία που µαςδόθηκαν κατά τη διάρκεια του Οκτωβρίου και του Νοεµβρίου», είπε στην τηλεφωνικήσυνέντευξη που παραχώρησε στα «ΝΕΑ» ο Βάλτερ Ραντερµάχερ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου