Κυριακή, 27 Μαρτίου 2011

Νέες αρμοδιότητες και ευθύνες στους ΟΤΑ. Τη δυνατότητα δέσμευσης χρημάτων σε πολίτες, όταν αυτοί χρωστούν, θα έχουν οι ΟΤΑ, σύμφωνα με αλλαγή της τελευταίας στιγμής στο άρθρο 28 του υπό συζήτηση στη Βουλή φορολογικού νομοσχεδίου. Σύμφωνα με αυτό, οι ΟΤΑ θα διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών τις οφειλές πολιτών όταν τίθεται ζήτημα μη χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας.Σ ε περίπτωση που δεν υπάρχει δυνατότητα να εκδοθεί ΑΦΕ λόγω οφειλής σε ΟΤΑ, προσκομίζεται στην υπηρεσία ή στον οργανισμό πληρωμής σχετική βεβαίωση οφειλής προς τον ΟΤΑ, στον οποίο και αποδίδεται το προς είσπραξη ποσό και μέχρι του ύψους της οφειλής. Με άλλα λόγια, ο ΟΤΑ θα μπορεί να πηγαίνει σε μια υπηρεσία ή οργανισμό -ακόμα δηλαδή και στην εργασία του πολίτη, από όπου και θα εισπράττει το ποσό που του χρωστάει ο πολίτης. Το δεσμευμένο ποσό φθάνει στο ύψος της οφειλής και το τυχόν υπόλοιπο καταβάλλεται στον οφειλέτη. ΥΓ:Η διαχείριση των οικονομικών των ΟΤΑ αποσυνδέεται από το πελατειακό δίκτυο εκλογής του κάθε επίδοξου. Η μη είσπραξη πλέον καθίσταται ποινικό αδίκημα, από απλή επίκληση αδυναμίας. Ή παπάς ή ζευγάς. Σε συνδυασμό με την διαύγεια....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου