Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2011

Νέα μέτρα, αλλά όχι για τους αιρετούς...

Αυτοί στρογγυλοκάθονται στις παχυλές αμοιβές για το"έργο" που επιτελούν. Αναπαύονται σε συντάξεις, αχρεωστήτως, αφού εισπράττουν από ταμείο στο οποίο συνεισφέρουν, άλλοι... , και βέβαια δεν κοκκινίζουν (όπως εξάλλου και οι παπάδες που εισπράττουν από ταμείο που τους έχωσε ο Χριστοδουκαραμανλής και τα αποθεματικά τους τα κράτησαν δι' ευατούς...).
Τόσοι σύμβουλοι αντιστρόφως αναλόγου αριθμού και προσόντων..
Τόσοι Δήμαρχοι και τόσα μέλη ΔΣ εταιρειών που αμείβονται από τα έσοδα από επιδοτήσεις δηλαδή....
Τόσοι αντι και τόσοι πάρεδροι.
Δικαίωμα εκλογής για δυο 4ετίες και ασφάλεια και συνταξιοδοτική αποκατάσταση μέσω του φορέα κύριας ασφάλισης των.
Γιατί αν μη τι άλλο, η συμμετοχή στα κοινά, είναι δόσιμο και όχι πάρσιμο ......

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου