Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

Η αισιόδοξη ματιά....
Alpha Bank: Αρχίζει η πορεία εξόδου από την κρίση
Δείγματα αντίδρασης της ελληνικής οικονομίας εκδηλώθηκαν το 3ο τρίμηνο του 2011, δείχνοντας ότι αρχίζει η πορεία εξόδου από την κρίση.
"Δείγματα αντίδρασης της ελληνικής οικονομίας εκδηλώθηκαν το 3ο τρίμηνο του 2011, δείχνοντας ότι αρχίζει η πορεία εξόδου από την κρίση.
Αυτό σημειώνεται στο Εβδομαδιαίο Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της Alpha Bank, και οι αναλυτές της τράπεζας αναφέρουν ότι το ισοζύγιο Πληρωμών τον Σεπτέμβριο επιβεβαίωσε τις ενδείξεις για ανάκαμψη στο τρίτο τρίμηνο.
Ειδικότερα από τα στοιχεία προκύπτουν τα ακόλουθα:
α) Η αύξηση των εξαγωγών αγαθών επιταχύνθηκε στο 27,2% στο 3ο 3μηνο, από 21,5% στο 6μηνο 2011. Επίσης, η αύξηση των εξαγωγών χωρίς καύσιμα και πλοία ήταν 23,5%, από 16,2% στο 1ο 6μηνο. Τέλος η αύξηση των εξαγωγών λοιπών υπηρεσιών (εκτός του τουρισμού και των μεταφορών) ανήλθε στο 24,3% στο 3ο 3μηνοτου έτους.
β) Η αύξηση των εισπράξεων από τον εξωτερικό τουρισμό ανήλθε στο 10,1% στο 3ο 3μηνο (8,3% στο εξάμηνο), ενώ η πτώση των εισπράξεων από τις μεταφορές ανήλθε στο 9% στο 3ο 3μηνο (από 11% στο 6μηνο)
γ) Συνολικά, με τα ανωτέρω δεδομένα η αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών (σε τρέχουσες τιμές) ανήλθε στο 10,8% στο 3ο 3μηνο από από 6,4% στο πρώτο εξάμηνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου