Παρασκευή, 29 Οκτωβρίου 2010


Ενώ στη βραχυπρόθεσμη κινητικότητα οι ΄Ελληνες φοιτητές υπολείπονται κατά πολύ του ευρωπαϊκού μέσου όρου, στην μακροπρόθεσμη κινητικότητα παρουσιάζουν δυσανάλογα μεγάλα ποσοστά σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η Επίτροπος για θέματα Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας κα। Α। Βασιλείου। Συγκεκριμένα, υπάρχουν δύο τύποι...
στοιχείων κινητικότητας των σπουδαστών σε ευρωπαϊκό επίπεδο: Τα στοιχεία της EUROSTAT που αφορούν τη μακροπρόθεσμη κινητικότητα των σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και τα στοιχεία Erasmus που αφορούν τη βραχυπρόθεσμη κινητικότητα βάσει προγράμματος. Τα στοιχεία της EUROSTAT (μακροπρόθεσμη κινητικότητα με διαμονή στο εξωτερικό για τουλάχιστον 1 έτος) δείχνουν ότι ένα ποσοστό 2,8% των σπουδαστών της ΕΕ επιλέγουν να διαμείνουν σε άλλη χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε υποψήφια χώρα όταν το ποσοστό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα αγγίζει το 5,8% - στην Ε.Ε. των 27 μεγαλύτερα ποσοστά από την Ελλάδα παρουσιάζουν μόνο η Κύπρος (56,9%), η Ιρλανδία (14,2%), η Σλοβακία (10,2%) και η Μάλτα (9,9%). Τελείως διαφορετική η εικόνα στην βραχυπρόθεσμη μετακίνηση (για λιγότερο ή ίσο του ενός εξαμήνου) όπου το ποσοστό σπουδαστών που η Ελλάδα στέλνει στο εξωτερικό ανέρχεται σε 3,8/1000 (ποσοστό που αντιστοιχεί στο τέταρτο χαμηλότερο ποσοστό στην Ε.Ε.) με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να βρίσκεται στο 8,2/1000.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου