Κυριακή, 22 Μαΐου 2011

Πανεπιστήμιο των "Ω"ρέων, και ο Πρύτανης του.
Ο καθένας και οι επιλογές του: "Οι εκδηλώσεις θα γίνουν στο κέντρο πληροφόρησης"Ομαλού, περιέγραφαν.
Έγιναν στο κέντρο "γαστριμαργικής ανακούφισης" του Ομαλού.
Το κέντρο πληροφόρησης δεν το πλησίασε κανείς τους, μόνο Γάλλοι Επισκέπτες, και ας τους περίμενε, απρόσκλητα, Δασολόγος.
Οι Ορέοι είχαν χρέη να εκπληρώσουν.....
Και θλίβονται οι αρμόδιοι και ο Ορειβατικός και ο Φορέας για την μειωμένη αυταξία και του εγχειρήματος και των Πρυτάνεων...
Θόρυβος να γίνεται σκόνη να σηκώνεται, δαπάνες να καταλογίζονται εις βάρος του Ελληνικού λαού.
Υπηρέτες του θεάματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου