Τετάρτη, 27 Ιουλίου 2011

Το νόμιμο και ηθικό......................
Το αποτελεσματικό και ηθικό.....
Το νομιμοφανές και ηθικό.............

Οι άνδρες που έχουν τέτοιες αντιλήψεις περί πολιτικής, είναι για τα αζήτητα, μιας κοινωνίας με επίγνωση και αυτοεκτίμηση.
Το ηθικό είναι ηθικό και δεν χρειάζεται την υποστήριξη άλλου επιθετικού προσδιορισμού
Σήμερα όμως ηθικολογούμε και κυρίως ηθικολογούν οι έχοντες σχετικό έλλειμμα, είτε παθητικά είτε ενεργητικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου