Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2010

Δομή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, ΠΔ 229/10.

Διοικητής/Γενικός Γραμματέας.
Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας.
Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής & Περιβαλλοντικής Πολιτικής.
Γενική Διεύθυνση Δασών & Αγροτικών Υποθέσεων.
Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας.
Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ.
Τμήμα Εκπαίδευσης.
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου