Τρίτη, 28 Δεκεμβρίου 2010Δεν υπάρχει ούτε αυτός ούτε και κάποιος άλλος (;)που να αντιπαρατεθεί με το πλήθος:

ΛΑΟΣ- Συντακτική Βουλή.

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- Αναθεωρητική.

ΛΑΟΣ-Συντακτική...

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ- Είπον, αναθεωρητική

ΛΑΟΣ- Αναθεωρητική βουλή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου