Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2010

Οικονομία και εξισώσεις:

Έχοντας υπόψη τη βασική απλοποιημένη εξίσωση μεταβολής του λόγου δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ:

Δb=(r-g)*b+(d-s) ,

b το κλάσμα του χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠΔb η μεταβολή του μία χρονική περίοδοr το πραγματικό, αποπληθωρισμένο, επιτόκιοg η ανάπτυξηd το πρωτογενές έλλειμμαs η αύξηση προσφοράς χρήματος από την κεντρική τράπεζα (seignorage).

Για λόγους απλοποίησης δεν έχουμε διάκριση εσωτερικού, εξωτερικού χρέους που για την Ελλάδα χωρίς δικό της νόμισμα δεν έχει άλλωστε ιδιαίτερο νόημα, επιπλέον με την αποστέρηση του εκδοτικού προνομίου το s=0 στην περίπτωση μας, η εξίσωση γίνεται:

Δb=(r-g)*b+d

Απαιτείται δηλ. για να γίνει το Δb 0 ή αρνητικό (μείωση χρέους) να μεγαλώσει το g, ανάπτυξη, να γίνει αρνητικό το d δηλ. πρωτογενή πλεονάσματα και να μειωθεί το κόστος δανεισμού δηλ. το επιτόκιο r. Επειδή ο χρόνος είναι σημαντική παράμετρος, απαιτείται στην παρούσα φάση ταχέως να μειωθούν τα ελλείμματα και στο μεσοδιάστημα μέχρι το 2013 να αποκλιμακωθεί το κόστος δανεισμού.
Επιπρόσθετα η προσαρμογή επιβάλλεται να είναι βίαιη γιατί παραμονεύει ο αργός θάνατος για τις ελληνικές τράπεζες και το πιστωτικό σύστημα. Απαιτείται ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα όπως κάνει το δημόσιο, να μειώσει δραστικά τα κόστη λειτουργίας του, ενώ παράλληλα με τη δημοσιονομική προσαρμογή θα επιτραπεί να λειτουργήσουν ξανά οι πιστώσεις στην οικονομία.


-Λένε τα βιβλία, λέω εγώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου