Σάββατο, 19 Νοεμβρίου 2011

Η Ευρώπη του 2012:
Για να υπάρχει ως δύναμη που κατέχει ενιαίο νόμισμα πρέπει μέχρι τέλος τρέχοντος να έχει αποφασίσει μέτρα και πολιτικές που θα δημιουργήσουν τις ΗΠ Ευρώπης,δηλαδή:
Κοινή άμυνα...
Κοινή εξωτερική πολιτική...(Κομισάριο Εξωτερικών!!).
Κοινή οικονομική πολιτική....(με αντίστοιχο κομισάριο και διεξοδικό καταμερισμό εργασίας!!)
Κοινό χάρτη προϋπολογισμού με ορίζοντα τριετίας...
Κοινή εκπαιδευτική πολιτική...
Η θα αλλάξουν όλα, σε λίγες ημέρες ή το € θα φθάσει στην Ιθάκη του....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου